Belépés

Összesen:   0 db termék, 0 Ft Kosaramhoz

Kőszeg regénye - ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

„Kőszeg regénye” munkacímű kötethez kapcsolódóan

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF3) a Historycum Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) és a Historycum Korlátolt Felelősségű Társaság által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások közül a „Kőszeg regénye” munkacímű kötetet megrendelő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

A „Kőszeg regénye” munkacímű kötetet megrendelő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) és a Historycum Korlátolt Felelősségű Társaság jogviszonyára a jelen ÁSZF3-t kell alkalmazni, ezen jogviszonyra nem irányadóak a Historycum Korlátolt Felelősségű Társaság által nyújtott más elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra alkalmazandó Általános Szerződési feltételek (ÁSZF).

Az ÁSZF3 tartalma:

 1. Üzemeltetői adatok ismertetése
 2. Általános tudnivalók

2.1. Az ASZF3 hatálya

2.2. Az ASZF3 módosítása

2.3. Az adásvételi szerződés létrejötte

2.4. A Megrendelőt megillető szolgáltatások

 1. Rendelési információk ismertetése

3.1.Regisztráció

3.2. Termékek leírása

3.3. Rendelés menete

3.4. Rendelés lépéseinek bemutatása

3.5. A megrendelések feldolgozásával és visszaigazolásával kapcsolatos információk

 1. A megrendelt termék / házhoz szállítás díjszabásának és fizetésének ismertetése

4.1. Fizetés bankkártyával

4.2. Fizetés pay-pal útján

4.3. Házhozszállítás díja

4.4. Készpénzes fizetés

 1. Megrendelt termék házhozszállítása, személyes átvétele
 2. Az elállási jog ismertetése és gyakorlásának menete
 3. Vegyes rendelkezések

7.1. Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata

7.2. A Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele

7.3. Felelősség

7.4. Reklamációk, panaszok és észrevételek kezelése

7.5. Személyes adatok védelme és hozzájárulás az adatok kezeléséhez, feldolgozásához

 1. A személyes megrendeléssel kapcsolatos különös rendelkezések
 2. Egyéb információk


1. Üzemeltetői adatok

Cégnév: Historycum Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1042 Budapest, Liszt Ferenc utca 12-14. C. ép. 3. em. 29.

Adószám: 24276083-2-41.

Közösségi adószám: HU24276083.

Cégjegyzék szám: Cg.01-09-999327

Cégjegyzéket vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Elektronikus elérhetőség: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonos elérhetőség: (+36 1) 317-0369, mobil: (+36) 30 2210100

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-70022/2013., NAIH-70023/2013., NAIH-70024/2013.

Kereskedelmi engedély száma: 5487/2013

2. Általános tudnivalók:

2.1. Az ASZF3 hatálya

Jelen ÁSZF3 hatálya kiterjed a www.historycum.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Historycum Webáruház) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások közül a „Kőszeg regénye” munkacímű kötethez kapcsolódó elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra terjed ki.

A Historycum Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF3-ban foglaltakat. 

A jelen ÁSZF3 hatálya a 2017. május 1. és 2017. június 30. között indított megrendelésekre terjed ki.

A Szolgáltatás igénybevételére – a termékek kiválasztásától azok vételára kifizetéséig, illetőleg a termék átvételéig – jelen ÁSZF3 rendelkezései az irányadóak.

2.2. Az ASZF3 módosítása

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF3-at bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF3 akkor lép hatályba, amikor azt a www.historycum.hu/hasznosinfok honlapon közzéteszik. A termékeket a Szolgáltatás keretében kiválasztó Ügyfél a módosítás hatálybalépését követő újabb megrendelése leadásával fogadja el a módosított ÁSZF3-at. Az ÁSZF3 jelentős – a Felek jogaira és kötelezettségeire lényegesen kiható – módosítása esetén a Szolgáltató e-mailben is értesíti a korábban regisztrált Ügyfeleit az új ÁSZF3 hatályba lépéséről, melyet ők a Szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadnak el.

2.3. Az adásvételi szerződés létrejötte és a teljesítése

A szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre:

(I) Az Ügyfél a „Kőszeg regénye” munkacímű kötet megrendelésével ajánlatot tesz a Szolgáltató részére a szolgáltatás igénybevételére. A „Kőszeg regénye” munkacímű kötet (a továbbiakban: termék) vételára bruttó 3.000,- azaz Háromezer forint

(II) Az Ügyfél a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül bruttó 3.000,- azaz Háromezer forint összegű óvadékot ad/utal át a Szolgáltató részére

(III) Szolgáltató automatikus visszaigazolás elküldésével az Ügyfél ajánlatát elfogadja, ezzel létrejön a szerződés a Felek között. Ügyfél az automatikus visszaigazolásban a megrendeléséhez kapcsolódó egyedi azonosító kódot kap.

(IV) A szerződésben vállalt kötelezettségeiket Felek 2017. október 30 és november 15. napja között teljesítik: a Szolgáltató a termék átadásával, az Ügyfél a termék vételárának kiegyenlítésével és a termék átvételével.

(V) A termék átadására és átvételére a IV. pontban rögzített időtartamban keddtől vasárnapig 9 és 16 óra között a Kőszegi Városi Múzeumban (9730 Kőszeg, Jurisics tér 6.) kerül sor.

(VI) A termék vételárának kiegyenlítésére az Ügyfél külön felhatalmazása vagy teljesítésének elmaradása alapján közvetlenül a II. pont szerinti óvadékból kerül sor.

A fentiek szerint létrejövő szerződés magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet a Szolgáltató nem iktat.

2.4. A Megrendelőt megillető szolgáltatások

A Megrendelő a 2.3. (II) pontban hivatkozott óvadéki összeg megfizetése nyomán jogosulttá válik az alábbi szolgáltatásokra:

a) Megrendelő a rendelés azonosító számának és személyazonosságának igazolása mellett jogosult megrendelésenként 1 darab ajándék könyvre, amelyet a Szolgáltató által kínált választékból maga választhat ki, keddtől vasárnapig 9 és 16 óra között a Kőszegi Városi Múzeumban (9730 Kőszeg, Jurisics tér 6.) vehet át átvételi elismervény aláírása fejében.

b) Megrendelő a rendelés azonosító számának megjelölése mellett, az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött elektronikus levélben a regényben feldolgozott korszakhoz kapcsolódó, konkrét és dokumentált felvetésekkel, javaslatokkal élhet a „Kőszeg regénye” munkacímű kötet tartalmát illetően (pl. saját őseinek, általa kedvelt helyszíneknek az említését, megörökítését kezdeményezheti), amelyet a könyv szerzője lehetőség szerint igyekszik beépíteni a regénybe.

c) megrendelő 2017. október 30. és november 15. napja között a korábban megfizetett óvadék felszabadítása ellenében sorszámozott, névre szólóan dedikált könyvet vehet át a „Kőszeg regénye” munkacímű kötetből a Kőszegi Városi Múzeumban (9730 Kőszeg, Jurisics tér 6.)

d) Amennyiben bármely okból 2017. november 15. napjáig nem jelenne meg a „Kőszeg regénye” munkacímű kötet, úgy Szolgáltató visszatéríti a 2.3. (II) pontban hivatkozott óvadék teljes összegét.

 1. 3. Rendelési információk ismertetése

A Historycum Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF3-ban meghatározott módon. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el az Ügyfél részére.

A Webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF3-ban megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

3.1. Regisztráció

A Historycum Webáruházban történő vásárlás regisztrációhoz kötött. Erre a Weboldal főoldalán található „Regisztráció” menüpont alatt, az ott található adatlap hiánytalan kitöltésével kerülhet sor. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.

A regisztráció során az Ügyfélnek létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. Az Ügyfél köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. Az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik a fiókja útján létrejött ügyletekért. Az Ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott az Ügyfél ezen feltételezése, a Szolgáltató jogosult az Ügyfél fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg az Ügyfelet arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Szolgáltató nem felelős az Ügyféllel szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy az Ügyfél a jelszavát felfedte vagy azzal akár az Ügyfél, akár harmadik fél visszaélt.

Az Ügyfél a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be az Ügyfél adataiban, vagy ha azok hibásan kerültek a regisztráció során rögzítésre, úgy az Ügyfél a megváltozott, illetőleg hibásan rögzített adatait a bejelentkezés után, az „Adataim” menüpontban módosíthatja. Az aktív rendelést érintő adatok módosítására a (+36 1) 317-0369, mobil: (+36 30) 2210100 - es telefonszámokon vagy e-mail címünkön ( Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) van lehetőség. Az Ügyfél ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is.

A Szolgáltató jogosult az Ügyfél regisztrációját (és ezzel együtt felhasználói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy az Ügyfél megszegte az ÁSZF3-at. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF3 azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

3.2. Termékek leírása

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy a Weboldalon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelhetnek.

A termék vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely tartalmazza a törvényben előírt általános forgalmi adót, azonban nem tartalmazza a házhoz szállítás díját. A házhozszállítás díjáról a 4.3. pontban olvashat részletes információkat.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben, és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

3.3. Rendelés menete

A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.4. Rendelés lépései

-        Belépés a Historycum Webáruházba: erre a Weboldal főoldalán található „Belépés” menüpontra kattintva, az ott található mezők (email-cím, jelszó) kitöltésével kerülhet sor.

-        A Weboldal „Kiadványok” menüpontja alatt kiválasztott és megvásárolni kívánt terméke(ke)t helyezze a kosárba.

-        A kosár tartalmát  a főoldal jobb sarkában levő „Kosaram” gomb megnyomása után tudja ellenőrizni, módosítani illetve törölni. A „Megrendelés” gombra kattintva juthat tovább a „Szállítási és fizetési módok” oldalra.

-        Szállítási és fizetési mód kiválasztása: a rendelés teljesítése személyes átvétellel történhet, a menüben ezt a lehetőséget kell választani.

-        A „Tovább” gombra kattintva Önnek lehetősége van még a rendelés minden adatát ellenőrizni, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével.

-        Az Ön által választott fizetési mód függvényében tovább léphet a CIB Bank bankkártyás fizetési oldalára, vagy igénybe veheti a pay-pal rendszer fizetési szolgáltatásait.

-        A termék vételárának kifizetését követően a Szolgáltató elektronikus úton (e-mailben) megküldi Önnek az ÁSZF 3.5. pontjában részletezett visszaigazolást, amely tartalmazza rendelése minden adatát, valamint a rendelési azonosító számát, amelyre hivatkozva a Historycum Webáruházba belépve bármikor megtekintheti az egyes megrendeléseinek részleteit és állapotát.

3.5. A megrendelések feldolgozásával és visszaigazolásával kapcsolatos információk

A Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) is visszaigazolni, amely tartalmazza a rendelés minden adatát, a rendelés azonosító számát, valamint a termék átvételéről, vagy az Ügyfél részére történő megküldéséről szóló tájékoztatást. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 24 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, úgy az Ügyfél az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 6. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel mentesül az ajánlati kötöttsége, és a szerződéses kötelezettsége alól. Ez esetben az Ügyfél által esetlegesen már előre megfizetett vételárat a Szolgáltató köteles az általa elmulasztott határidőt követő 15 napon belül az Ügyfél részére hiánytalanul visszatéríteni.

A Webáruházban leadott rendelések általános teljesítési határideje 2017. november 15.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

4. A megrendelt termék fizetésének módja és díjszabása

A Webáruházunkból megrendelt termékek vételárát az Ügyfél a jelen ÁSZF3 rendelkezései értelmében a rendelése leadáskor előre – bankkártyás fizetés vagy a pay-pal rendszer használata útján – egyenlítheti ki. Ha az Ügyfél az ÁSZF3 rendelkezései szerint törli a kérését, vagy a kiszállított termékeket végül nem veszi át, az előre kifizetett vételár az adott pénzügyi intézmény gyakorlatától függően legkésőbb 15 napon belül az Ügyfél részére visszatérítésre kerül. A Szolgáltató vételár-visszatérítési kötelezettségére fent előírt határidő

-        a termék átvételének Ügyfél által történő megtagadása esetén az e tényről történő hitelt érdemlő értesülést

-        az Ügyfelet megillető elállási jog gyakorlása esetén az e tényről történő hitelt érdemlő értesülést és a termék Szolgáltató részére eredeti állapotban történő visszaküldését

követő naptári napon kezdődik.

A Szolgáltató a közötte és az Ügyfél között a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint létrejött adásvételi szerződés tárgyát képező termék(ek) vételáráról az Ügyfél részére – az Ügyfél által megjelölt számlázási névre és címre – minden esetben számlát állít ki, amelyet a megrendelt termékkel egyidejűleg bocsát az Ügyfél rendelkezésére.

4.1. Fizetés bankkártyával

Webáruházunk a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A Webáruház a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a CIB Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a Webáruház nem értesül, azokat csak a CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Webáruház oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A vásárolt áru/szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján.

A CIB Bank internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé.

A bankkártyás fizetés során a fizetés az alábbi lépések szerint történik:

-        Ön a Webáruház oldalán választja ki az árut/szolgáltatás melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni.

-        Ezt követően Ön átkerül a CIB Bank biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie.

-        A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót

-        A fizetést követően Ön visszatér a Webáruház oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást.

-        A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a CIB Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.

-        Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Webáruház oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.

-        Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

Kérjük, hogy a fentieken túl olvassa el a CIB Bank részletes tájékoztatóját a bankkártyás fizetésről, amelyet Webáruházunk honlapján is megtalálhat alul, a „Fizetési tájékoztató” és a „Kérdések és válaszok az internetes kártyás fizetésről” menüpontok alatt.

4.2. Fizetés pay-pal útján

A Webáruházunkból rendelt termékek ellenértékét pay-pal rendszeren keresztül is megfizetheti, amely az internetes vásárlások kifizetésére az egyik legbiztonságosabb megoldás.

A pay-pal fizetési rendszer használatának lépései:

-        Amennyiben nem rendelkezik még pay-pal fiókkal, úgy lépjen a  www.paypal.com oldalra és kattintson a Regisztráció (Sign-up) gombra.

-        Válassza ki a fiók típusát.

-        Töltse ki az adatlapot e-mail címének, jelszavának és lakcímének megadásával.
Lépjen a www.paypal.comoldalra, lépjen be fiókjába e-mail címének és PayPal jelszavának segítségével.

-        A My Account Overview (Saját fiók áttekintés) oldalon lépjen a Profile (Profilra) és válassza az Add or Edit Card (Kártya hozzáadása vagy szerkesztése) menüpontot.

-        Töltse ki az adatlapot és kattintson az Add Card (Kártya hozzáadása) gombra.

Amint megnyitotta PayPal fiókját, csatolta hitelkártyáját vagy feltöltötte PayPal egyenlegét, azonnal belekezdhet a vásárlásba.

A PayPal-lel vásárolni sokkal biztonságosabb, mert nem kell az eladó oldalán megadnia pénzügyi adatait. A szolgáltatás egyben kényelmesebb is, mert az adatokat nem kell minden alkalommal begépelnie, amikor valamit vásárolni szeretne, és a tranzakciót egy pár kattintással elintézheti.

Részletesebb tájékoztatót a www.paypal-europe.com/magyar/ oldalon olvashat.

5. Megrendelt termék átvétele

A megrendelt „Kőszeg regénye” munkacímű kötetet a Megrendelő a rendelés azonosító számának és személyazonosságának igazolása mellett 2017. október 30. és november 15. napja között a korábban megfizetett óvadék felszabadítása ellenében veheti át a Kőszegi Városi Múzeumban (9730 Kőszeg, Jurisics tér 6.).

 1. 6.Az elállási jog ismertetése és gyakorlásának menete

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályozása értelmében a Szolgáltató a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles az Ügyfelet tájékoztatni:

a) a vállalkozás cégnevéről (nevéről) és címéről (székhelyéről) azonosításra alkalmas módon;

b) a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről;

c) a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, illetve díjáról, valamint az összes járulékos költségről, így különösen a fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségről;

d) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről; valamint

e) az elállás jogáról.

A Szolgáltató köteles a fenti tájékoztatást írásban - papíron vagy más, az Ügyfél számára hozzáférhető tartós adathordozón - a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Ha e kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően nem tett eleget, ezt az írásbeli megerősítést a szerződés teljesítése során kellő időben, de - kivéve, ha a teljesítés harmadik személy részére történik - legkésőbb a teljesítés időpontjában köteles az Ügyfél rendelkezésre bocsátani.

A fentiek szerinti írásbeli megerősítésnek az a)-e) pontokban foglaltakon túl tartalmaznia kell:

-        az elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve azt az esetet is, amikor az Ügyfelet az elállás joga nem illeti meg;

-        a vállalkozás azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol az Ügyfél panaszait érvényesítheti;

-        az esetleges jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat.

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet értelmében az Ügyfél a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Az Ügyfél az elállási jogát termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától számított nyolc munkanap elteltéig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Ez esetben a Szolgáltató köteles az Ügyfél által kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. Az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt az eredeti állapot helyreállításával, a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket – így a vételár visszatérítésével összefüggésben a Szolgáltatónál esetlegesen felmerülő tranzakciós díjakat, valamint a termék postai kiszállításával felmerülő kiadásokat. Ezen felül az Ügyfelet egyéb költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Az Ügyfél nem gyakorolhatja az elállási jogot

-        szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést az Ügyfél beleegyezésével megkezdte;

-        olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

-        olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

-        hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást az Ügyfél felbontotta;

-        hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;

-        szerencsejáték-szerződés esetében.

A jelen pont természetesen nem érinti azokat a jogokat, amelyek az Ügyfelet a hibás termékekkel kapcsolatos reklamáció terén, a kapcsolódó hatályos jogszabályok alapján és az ÁSZF3 7. pontja szerint megilletnek. 

7. Vegyes rendelkezések

7.1. Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata

A www.historycum.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Szolgáltató, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.

Az Ügyfelek a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Szolgáltató, sem más Felhasználók jó hírét és jogait.


Így különösen az Ügyfél

-         nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;

-         nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Ügyfeleket a honlap használatában;

-         nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg a Szolgáltató jóváhagyása nélkül;

-         nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;

-         nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;

-         nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;

-         nem hozhat létre álüzeneteket valamely Ügyfél identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Ügyfél felhasználói fiókjába bejuthasson.

7.2. A Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele

Az előző pontban írtak mellett természetesen tilos magát a Szolgáltatást is jogosulatlanul igénybe venni. Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek:

-         olyan tartalom terjesztése, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezések/szabályok megsértését támogatja;

-         olyan tartalom terjesztése, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Ügyfél, a Szolgáltató, a Szolgáltató közvetlen vagy közvetett tulajdonosá(i)nak a jogos érdekeit veszélyezteti;

-         más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése;

-         egy másik Ügyfél megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást;

-         nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése;

-         a www.historycum.hu honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy honlapok megzavarása;

-         elektronikus másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül.

A Szolgáltató jogosult az ártalmas tartalmakat a honlapról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Ügyféllel szemben, aki a Szolgáltató kárát a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta. A kár magában foglal minden olyan kárt, amelyet a Szolgáltatónak okoztak, illetve amelynek megtérítését a Szolgáltatótól harmadik személyek követelik olyan károkozásért, amely az Ügyfél általi jogosulatlan igénybevétel következménye. A kár magában foglalja mind a közvetlen kárt, mind pedig azokat a költségeket és kiadásokat, amelyek a kár megtérítéséhez való jog érvényesítése és a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele által okozott hibás állapot megszüntetése során szükségszerűen felmerültek.

7.3. Felelősség

Annak ellenére, hogy a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárhatót a www.historycum.hu honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni az Ügyfél számára. A Szolgáltató nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a Szolgáltató pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

A Szolgáltató különösen nem felel az alábbiakért:

-         harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a www.historycum.hu honlapon keresztül lehet ellátogatni, a www.historycum.hu honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája;

-         hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett tartalom, amennyiben a Szolgáltató számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;

-         a www.historycum.hu honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;

-         műszaki nehézségek, beleértve a www.historycum.hu honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.

A jelen pont rendelkezései nem érintik a Szolgáltató tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

7.4. Reklamációk, panaszok és észrevételek kezelése

Az Ügyfél természetesen megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), az Ügyfelet ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltató címére küldött levél útján megtehet.

Az Ügyfél panaszával, észrevételével a fentieken túl a következő szervekhez fordulhat:

-        Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzője (1041 Budapest, István út 14.)

-        Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., postacím: 1253 Budapest, Pf.: 10.)

-        Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelősége (1052 Budapest, Városház u. 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

7.5. Személyes adatok védelme és hozzájárulás az adatok kezeléséhez, feldolgozásához


A kapcsolódó rendelkezések a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatában találhatóak.

8. A személyes megrendeléssel kapcsolatos különös rendelkezések

Fentiektől eltérően az Ügyfél a „Kőszeg regénye” munkacímű kötetre vonatkozó, jelen ÁSZF3 szerinti megrendelését személyesen is előterjesztheti, a kapcsolódó óvadékot készpénzben is megfizetheti.

A megrendelés személyes előterjesztésére munkanapokon 8 és 16 óra között a Historycum Kft. irodájában (1053 Budapest, Királyi Pál u. 7., II/5.), az ott rendelkezésre álló szerződés aláírásával van mód. Az óvadék készpénzben történő megfizetésére az aláírt szerződés alapján, szintén a Historycum Kft. irodájában (1053 Budapest, Királyi Pál u. 7., II/5.) kerülhet sor. A szerződés megkötésének folyamatára és a szolgáltatások teljesítésére egyebekben a jelen ÁSZF3-nak a 2.3. és 2.4. pontjai megfelelően irányadóak azzal, hogy a Megrendelőt a megrendelés személyes előterjesztése esetén is megilletik mindazok a szolgáltatások, amelyek a Webáruházon keresztül előterjesztett megrendelések Megrendelőit.

9. Egyéb információk

A Historycum Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Historycum Webáruház elérhető a www.historycum.com weboldalon keresztül is, így a jelen szabályzat hatálya kiterjed azon ügyletekre is, amelyek során az Ügyfél a Historycum Webáruházat a www.historycum.com weboldalon keresztül éri el. Ha a jelen szabályzat a www.historycum.hu weboldalt említi, azon a www.historycum.com weboldalt is érteni kell.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF3 feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Jelen általános szerződési feltételek dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez kattintson ide

Kérjük, az Általános Szerződési Feltételek mellett figyelmesen olvassa át a jelen Weboldalon található az Adatvédelmi Szabályzatot és a Jogi nyilatkozatot is!

Budapest, 2017. április 30.