Belépés

Összesen:   0 db termék, 0 Ft Kosaramhoz

Jogi nyilatkozat

1. A használat feltételei

A jelen honlapot ("Honlap") látogató felhasználók saját felelősségükre használják. A Honlap látogatásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket, amelyeket a Historycum Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1042 Budapest, Liszt Ferenc utca 12-14. C. ép. 3. em. 29., adószám: 24276083-2-41., cégjegyzék szám: Cg.01-09-999327, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Historycum Kft.) bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni.

2. Információk

A Historycum Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon közölt információk naprakészek, valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek.

A Historycum Kft. Honlapja, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alatt áll. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Historycum Kft. jogosult. A Historycum Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Honlap tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában reprodukálni, terjeszteni vagy átdolgozni.

A Historycum Kft. által létrehozott szellemi alkotásokat, illetve az általa bejegyzett domain neveket senki sem jogosult üzleti céllal használni, illetve mindenki köteles tartózkodni a Historycum Kft. jó hírnevének megsértésétől.

A Honlapon, illetve azzal összefüggésben használt valamennyi szövegen, videón, képen és más tartalmon, továbbá az e tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldásokon fennálló valamennyi szellemi alkotáshoz fűződő jog – különösen, de nem kizárólag szerzői és védjegyjogok, a domainnevekhez fűződő jogok valamint a know-how – kizárólagos jogosultja a Historycum Kft.

A Honlapon található bármely tartalom kereskedelmi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLUE-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő felhasználása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos.

A Historycum Kft. a Honlapon megjelent információkkal kapcsolatos minden további jogát fenntartja.

Ha Ön a Honlap elhagyásával más internetes honlapra lép át, ezen oldalakon a jelen feltételektől eltérő feltételek érvényesek, továbbá ezen más honlapokon közölt információk helyességéért a Historycum Kft. abban az esetben sem vállal felelősséget, ha a Honlapon található hivatkozással jutott oda.

3. Az adatok biztonsága

A Honlap bizonyos részeinek megtekintéséhez azonosításra szolgáló információkat kell megadnia, amivel Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait azonosítása, illetőleg a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a Historycum Kft. felhasználja. A Historycum Kft. a birtokába került adatokat kizárólag a fenti célokra használja, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, valamint azokat elkülönítve és titkosítva tárolja.

Adatkezelési alapelveinket az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatunk tartalmazza.

4. Felelősség

A Honlap használatából eredő kockázatot Ön viseli. A Honlapra felkerül információk technikai pontatlanságokat vagy nyomdai hibákat is tartalmazhatnak. A Historycum Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül kiegészítse, törölje vagy módosítsa a Honlapon található információkat.

A Historycum Kft. nem vállal felelősséget bármilyen fajta, a Honlapon megjelenő információval vagy tartalommal okozott károkért.

A Historycum Kft. nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Honlap létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

 

Budapest, 2013. október 20.